Protest Vlaams parlement — Manifestation Parlement flamand - donderdag 28 november 2019. Be there!


FR & EN below - Artists United roept mee op om actie te voeren VOOR cultuur en de kunsten op donderdag 28 november 2019 aan het Vlaams Parlement. Afspraak om 10:00 aan Brussel-Centraal. Van daar trekken we om 10:20 naar het Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel

De sector waaronder het platform "State of the Arts" samen met vele organisaties zoals Galm, De Muziekmakers, Acteursgilde, Artists United enz roepen op om te protesteren op donderdag 28 november 2019 aan het Vlaams Parlement.
Om 11 uur vindt er een discussie plaats over de besparingsplannen van Cultuurminster Jan Jambon in de Commissie Cultuur. Dit is het laatste moment waarop er nog protest kan aangetekend worden voor 19 december, wanneer het parlement de begroting van de beleidsnota van Cultuur 2019-2024 van Jan Jambon mogelijk definitief zal goedkeuren. Jan Jambon wil in de uitgavenbegroting van 2020 60% besparen op projectsubsidies, de achillespees van de culturele sector, 6% bij organisaties en 3% bij de grote instellingen. Dit zal enorm grote gevolgen hebben voor alle kunsten. Zonder kunstenaars geen kunst! Ben je niet akkoord met de aangekondigde besparingen, kom dan mee betogen aan de ingang van het parlement met de sector. Kunstenaars zijn solidair, solidariteit met kunstenaars!

Afspraak om 10:00 aan Brussel-Centraal. Van daar trekken we om 10:20 naar het Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel (tussen Kunst-Wet & Madou). Een kleine delegatie van kunstenaars uit de verschillende disciplines zal de discussie vanuit de tribune van de vergaderzaal kunnen volgen. Ondertussen laten wij buiten met zoveel mogelijk van ons horen, dus breng je instrumenten, luide stem en megafoons mee.

ENG
The sector including the "State of the Arts" platform together with many organizations such as Galm, De Muziekmakers, Acteursgilde, Artists United calls for protest on Thursday 28 November 2019 at the Flemish Parliament.
At 11:00 a discussion will take place about the cutback plans by Minister of Culture Jan Jambon in the Commission of Culture at the Flemish Parliament. This is the last occasion where we can voice our disagreement before the 19th of December, when the Parliament might accept the policy document of culture 2019-2024 by Jan Jambon. Jan Jambon wants to save in the 2020 expenditure budget 60% on project grants, the achilles heel of the cultural sector, 6% for the organizations and 3% for the large institutions. This will have a huge impact on all the arts. Without artists no art!

If you do not agree with these cutbacks, then come protest at the entrance of the Parliament with the sector. Artists are solidary, solidarity with the artists!

At 10:00 we will meet at the Brussels Central Station and then walk towards the Flemish Parliament, Leuvenseweg 86, 1000 Bruxelles (between Art-Loi & Madou). A small delegation of artists from all different disciplines will be able to follow the discussion from inside the meeting room. During the meeting we will make our voices heard as loud as possible, so bring your instruments, loud voice and megaphones.

FR
Le secteur, y compris la plate-forme "State of the Arts", ainsi que de nombreuses organisations telles que Galm, De Muziekmakers, Acteursgilde, Artists United, etc. appellent à manifester le jeudi 28 novembre 2019 devant le parlement Flamand.
À 11h00, une discussion aura lieu sur les plans d’austérité du ministre de la culture, Jan Jambon, à la commission de la culture au le parlement flamand. C’est la dernière occasion pour pouvons montrer notre désaccord *. Effectivement, ce 19 décembre le parlement pourrait définitivement adopt er la note sur la politique culturelle de Jan Jambon pour 2019-2024. Comme nous le savons déjà, Jan Jambon souhaite économiser 60% sur les subventions de projets artistiques dans le budget 2020. Cela aura un impact énorme sur l’entièreté du secteur des arts. Sans artistes, pas d’art!

Si vous n’êtes pas d’accord avec ces réductions, venez protester devant l’entrée du parlement avec “State of the Arts”. Les artistes sont solidaires, soyez solidaires avec les artistes!

Le rendez-vous est fixé à 10:00 à la gare centrale et puis nous marcherons vers 10h30 en direction du Parlement flamand, rue de Louvain 86, 1000 Bruxelles (entre Art-Loi et Madou). Une petite délégation diversifiée d’artistes sera en mesure de suivre la discussion à l’intérieur. Et en même temps, à l’extérieur, nous ferons en sorte que nos voix soit aussi fort es que possible. Amenez donc vos instruments, voix et mégaphones.


Invest more in arts, not less!

Lid worden, niets dan voordelen

U kan ook lid worden, dan geniet u van alle voordelen van een lidmaatschap:

U kan vrijblijvend een doorlichting van uw verzekeringen krijgen, specifiek voor de sector, u krijgt diverse kortingen, ook VZW's kunnen lid worden, u kan via zoekfuncties de FAQ/Adviesvragen raadplegen. Bepaalde zaken zijn publiek (P), andere zijn voorbehouden voor leden (L).
Zie alle voordelen op deze pagina

Voor alle vragen, afspraken, je dossier, ... gebruik support@artistsunited.be
Je krijgt binnen de 48u (werkdagen) een antwoord.