PlayRight Algemene Vergadering 2017

PlayRight Algemene Vergadering 2017

PlayRight, Algemene vergadering 19 juni 14 u, schrijf je in voor 11 juni!
ArtistsUnited stelt als kandidaat Servaas Le Compte voor, Gedelegeerd bestuurder van ArtistsUnited. Kom je ook naar de Algemene Vergadering en steun zo onze kandidatuur. Kan je niet komen? Verleen een volmacht aan iemand die wel kan komen. Dat is erg makkelijk via https://portal.playright.be
Dank je!

---
OPROEPING 2017

Mevrouw, Mijnheer, Beste vennoot,

De Raad van Bestuur van PlayRight heeft het genoegen u uit te nodigen op de Algemene Vergadering en de Bijzondere Algemene Vergaderingen van uw beheersvennootschap, die zullen plaatsvinden op maandag 19 juni 2017 om 14 uur in de Beursschouwburg, Auguste Ortsstraat 20-28 te 1000 Brussel.

De Algemene Vergadering wordt om 17 uur gevolgd door een evenement, avondprogramma met aansluitend een drink.

U kunt uw aanwezigheid bevestigen in het linkerdeel van het online portaal van PlayRight: https://portal.playright.be. Wenst u een volmacht1 te geven, dan kan dat ook via die weg. U kan er de lijst met aanwezige vennoten binnen uw groep (Muziek of Dramatische Kunst en Dans) raadplegen, aan wie u volmacht kunt geven. De bevestiging van aanwezigheid of de verlening van een volmacht moeten ten laatste op 11 juni 2017 worden ingediend.

Ondernam u vóór die uiterste datum niet de hoger vermelde stappen, dan kunt u de Algemene Vergaderingen niet bijwonen of verliest de verleende volmacht zijn geldigheid.

Indien u niet in de mogelijkheid bent om zich online aan te melden, verzoeken we u contact op te nemen met PlayRight op het telefoonnummer 02/421 53 41.

U kunt de jaarrekeningen 2016, het jaarverslag 2016, het verslag van de commissaris en de wijzigingen aan de Statuten die door de Raad van Bestuur ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering worden voorgelegd, online raadplegen via deze link: http://playright.be/algemene-vergadering-2017/. Via diezelfde link kunt u ook de kandidaturen voor de vacante mandaten van bestuurder consulteren. Al deze documenten zullen gedurende 15 dagen vóór de Algemene Vergadering in de kantoren van de vennootschap ter inzage liggen. Ze worden hoe dan ook op 19 juni ter plekke aan de aanwezige vennoten verstrekt en kunnen ook voorafgaand aan de Algemene Vergaderingen worden toegestuurd aan de vennoten die daar uitdrukkelijk en tijdig om verzoeken.

1Indien u niet op de Algemene Vergaderingen aanwezig kunt zijn, kan u een volmacht verlenen aan een andere vennoot. Een aanwezige vennoot kan echter slechts één volmachtgever vertegenwoordigen. Tevens is een volmacht slechts geldig als zij is verleend aan een aanwezige vennoot die tot dezelfde groep (Muziek of Dramatische Kunst en Dans) behoort als de volmachtgever.

 

VERLOOP EN AGENDA

De Bijzondere Algemene Vergaderingen van de groep Muziek en de groep Dramatische Kunst en Dans vinden om 14 uur plaats.

Bijzondere Algemene Vergadering groep Dramatische Kunst en Dans – agenda:

 

 1. Inleiding door de voorzitter van de groep Dramatische Kunst en Dans
 2. Aanduiding van twee stemopnemers en een secretaris
 3. Verkiezing/aanstelling (bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde vennoten van de groep Dramatische Kunst en Dans) van 4 leden van het college Dramatische Kunst en Dans (1 van de Nederlandse taalrol voor 4 jaar, 1 van de Franse taalrol voor 4 jaar, 1 voor de Franse taalrol voor 3 jaar en 1 voor Franse taalrol voor 2 jaar), die zullen zetelen in de Raad van Bestuur

 

Bijzondere Algemene Vergadering groep Muziek – agenda:

 

 1. Inleiding door de voorzitter van de groep Muziek
 2. Aanduiding van twee stemopnemers en een secretaris
 3. Verkiezing/aanstelling (bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde vennoten van de groep Muziek) van 2 leden van het college Muziek (1 van de Nederlandse taalrol voor 4 jaar en 1 van de Franse taalrol voor 4 jaar), die zullen zetelen in de Raad van Bestuur

 

De (Gewone) Algemene Vergadering van PlayRight vindt om 15 uur plaats.

 

Algemene Vergadering - agenda:

 1. Aanduiding van twee stemopnemers en twee secretarissen
 2. Inleiding door de voorzitter van de Raad van Bestuur
 3. Voorstelling jaarverslag voor het jaar 2016
 4. Verslag van de commissaris voor het jaar 2016
 5. Goedkeuring van de rekeningen voor het jaar 2016
 6. Kwijting van de bestuurders en kwijting van de commissaris voor het jaar 2016
 7. Wijziging van de Statuten – toelichting en stemming
 8. Benoeming van de nieuwe leden van de Raad van Bestuur aangesteld door de Bijzondere Algemene Vergaderingen

Lid worden, niets dan voordelen

U kan ook lid worden, dan geniet u van alle voordelen van een lidmaatschap:

U kan vrijblijvend een doorlichting van uw verzekeringen krijgen, specifiek voor de sector, u krijgt diverse kortingen, ook VZW's kunnen lid worden, u kan via zoekfuncties de FAQ/Adviesvragen raadplegen. Bepaalde zaken zijn publiek (P), andere zijn voorbehouden voor leden (L).
Zie alle voordelen op deze pagina

Voor alle vragen, afspraken, je dossier, ... gebruik support@artistsunited.be
Je krijgt binnen de 48u (werkdagen) een antwoord.