OPROEP: Verleen de mogelijkheid van tijdelijke werkloosheid ook aan kunstenaars en technici die werken met tijdelijke of eendagscontracten zonder enige twijfel of onduidelijkheid!

Teken de petitie!

Zoals in de omzendbrief van het departement CJM (Cultuur, Jeugd en Media) staat:
"KUNNEN JE WERKNEMERS EEN UITKERING TIJDELIJKE WERKLOOSHEID KRIJGEN? 
Wanneer je werknemers tijdelijk niet kunnen werken als gevolg van overmacht, kunnen ze een uitkering tijdelijke werkloosheid krijgen. Je moet als werkgever zo snel mogelijk een elektronische aangifte doen bij het werkloosheidsbureau. Als reden van overmacht vermeld je ‘coronavirus’. 
Er is geen sprake van tijdelijke werkloosheid in geval van ontbinding van de arbeidsovereenkomst, enkel in geval van opschorting."

Met andere woorden, de freelance werknemers-kunstenaars zijn gezien:
Indien zij nog géén recht op uitkering (vaak verkeerdelijk ook het 'statuut' genoemd) hadden bewezen, kunnen zij:
- enerzijds niet terugvallen op deze ‘gewone’ uitkering; 
- anderzijds dreigen zij ook géén gebruik te kunnen maken van de uitzonderingsmaatregel Overmacht wegens Covid19/Corona.

RVA veranderde al verschillende malen van mening over wat mogelijk is ivm tijdelijke werkloosheid. Indien er een contract bestaat (dat wil zeggen dat het niet mag geannuleerd zijn), zou men eventueel wel tijdelijke werkloosheid kunnen aanvragen. Echter, men dient deze procedure dan te doen voor elk tijdelijk contract opnieuw. Enerzijds onduidelijkheid door interpretatie die steeds wijzigt, anderzijds loodzware administratieve verplichtingen en onzekerheid.

  • UPDATE: Men meldt ons ivm tijdelijke werkloosheid:
    "Opgelet: Het gaat enkel om werknemers die al in dienst zijn. Wanneer een arbeidsovereenkomst is gesloten in het kader van een nog te organiseren evenement, die met andere woorden slechts in de toekomst zou aanvatten, dan kan de werkgever de arbeidsovereenkomst eventueel verbreken.
    Wanneer hij de arbeidsovereenkomst zou laten bestaan, dan kan hij deze niet schorsen wegens overmacht met betaling van tijdelijke werkloosheidsuitkeringen door de RVA
    ."
  • Op bladzijde 22 van de RVA nota staat:
    "Ik ben een uitzendkracht. Kan er voor mij tijdelijke werkloosheid worden ingevoerd? Voor uitzendkrachten die een langere opdracht hebben, gelden dezelfde voorwaarden als voor de vaste werknemers. Zij kunnen samen met de vaste werknemers tijdelijk werkloos gesteld worden."

We roepen daarom de overheid op om de mogelijkheid van tijdelijke werkloosheid ook aan kunstenaars en technici die werken met tijdelijke of eendagscontracten zonder enige twijfel of onduidelijkheid te verlenen! Teken de petitie !

Daarom roepen De Acteursgilde en Artists United alle politici waaronder de minister van Cultuur, Jan Jambon op om ook de freelance kunstenaars en technici te helpen.
Deze werknemers die van project per project aangenomen worden, dreigen nu op niets terug te vallen en riskeren grote problemen zonder enige vorm van steun: Verleen de mogelijkheid van tijdelijke werkloosheid zonder enige twijfel of onduidelijkheid ook aan kunstenaars en technici die werken met tijdelijke of eendagscontracten. Ook als ze geannuleerd zijn.

Bijkomend vragen wij aan de minister(s) ook om een démarche te doen bij RVA om:
- de referteperiode ivm het bewijzen van de Neutralisatieregel (artikel KB 116§5); 
- de referteperiode in verband met passende dienstbetrekking (MB 31);
- de referteperiode ivm toelaatbaarheid (KB 30)
te verlengen met de periode die overeenstemt met de crisismaatregelen.

Teken de petitie!


Lid worden, niets dan voordelen

U kan ook lid worden, dan geniet u van alle voordelen van een lidmaatschap:

U kan vrijblijvend een doorlichting van uw verzekeringen krijgen, specifiek voor de sector, u krijgt diverse kortingen, ook VZW's kunnen lid worden, u kan via zoekfuncties de FAQ/Adviesvragen raadplegen. Bepaalde zaken zijn publiek (P), andere zijn voorbehouden voor leden (L).
Zie alle voordelen op deze pagina

Voor alle vragen, afspraken, je dossier, ... gebruik support@artistsunited.be
Je krijgt binnen de 48u (werkdagen) een antwoord.