Nieuwe pensioenmaatregel ook voor kunstenaars en technici?

Nieuwe pensioenmaatregel ook voor kunstenaars en technici?

Heeft de pensioenbeslissing die uitgevoerd wordt vanaf 2018 (*) invloed op kunstenaars en technici die de Neutralisatieregel/Voordeelregel (**) genieten in de werkloosheid?

Kunstenaars en technici - die reeds noodgedwongen door de wijze waarop er gewerkt wordt in de sector buiten hun wil om een erg grillig loopbaanparcours kennen - mogen niet nogmaals gestraft worden. Het zou onaanvaardbaar zijn indien die nieuwe regeringsmaatregel van kracht zou zijn in de periodes waarin de kunstenaars en technici hun Voordeelregel hebben bewezen.

Gezien de Neutralisatieregel/Voordeelregel eigenlijk een verlenging is van de eerste periode, is de vraag of die nieuwe pensioenmaatregel van toepassing is op mensen die effectief de Neutralisatieregel/Voordeelregel genieten?
Wij gaan er bij ArtistsUnited van uit dat die nieuwe pensioenmaatregel NIET van kracht is in de periodes van Voordeelregel, en gaan hier achter aan. We houden jullie op de hoogte! 

(*) Concreet gaat de regering vanaf 2018 de periodes van brugpensioen en werkloosheid die nog mogen meetellen voor de berekening van het pensioen beperken tot een jaar. Voor de rest van die dagen zal het pensioen berekend worden op het 'minimumjaarrecht', een soort van minimumloon.  Bij minister Bacquelaine wijst men er op dat ook de vorige regering de periodes van werkloosheid al minder zwaar liet doorwegen in de pensioenberekening. Toen ging het om werklozen in de zogenaamde 'derde periode'. Dat wordt nu uitgebreid naar de 'tweede periode' werkloosheid: de werkloosheid die langer dan een jaar duurt. Aan gelijkgestelde periodes door ziekte, invaliditeit, arbeidsongeschiktheid, arbeidsongeval, beroepsziekte en moederschapsrust wordt niet geraakt. Dat geldt ook voor tijdskredieten, loopbaanonderbrekingen en thematische verloven.

(**) Wat zegt de Voordeelregel:
Onverminderd de toepassing van de §§ 1 en 2, heeft de werknemer die artistieke activiteiten heeft uitgeoefend, op zijn vraag, bij het verstrijken van de derde fase van de eerste vergoedingsperiode voor een periode van twaalf maanden recht op de daguitkering voorzien voor deze derde fase, evenwel berekend in functie van het grensbedrag A bepaald in artikel 111, indien hij tijdens een referteperiode van achttien maanden voorafgaand aan het verstrijken van deze derde fase minstens 156 arbeidsdagen aantoont, in de zin van artikel 37 van het koninklijk besluit, ingevolge artistieke activiteiten." Daarna kan deze Voordeelregel ook hernieuwd worden indien men aan de voorwaarden van de hernieuwing voldoet. Meer info op Neutralisatieregel/Voordeelregel

Lid worden, niets dan voordelen

U kan ook lid worden, dan geniet u van alle voordelen van een lidmaatschap:

U kan vrijblijvend een doorlichting van uw verzekeringen krijgen, specifiek voor de sector, u krijgt diverse kortingen, ook VZW's kunnen lid worden, u kan via zoekfuncties de FAQ/Adviesvragen raadplegen. Bepaalde zaken zijn publiek (P), andere zijn voorbehouden voor leden (L).
Zie alle voordelen op deze pagina

Voor alle vragen, afspraken, je dossier, ... gebruik support@artistsunited.be
Je krijgt binnen de 48u (werkdagen) een antwoord.