Laten we eens praten over het statuut :-/, brief aan de minister van 8 organisaties uit de sector

Samen met niet minder dan 8 organisaties uit de sector schreven we een brief aan minister Kris Peeters. Dit om de problemen met het taakloon in het statuut te deblokkeren voor kunstenaars én technici.

De vakbonden tekenden deze brief (van een groot deel) van de sector niet. Er waren te grote meningsverschillen tussen de Nederlandstalige en Franstalige vleugels van de syndicaten. Jammer, we hopen dat het volgende maal wel lukt en dat in het groter belang van alle kunstenaars en technici.

Hier de brief aan minister Peeters van 2 maart 2018:

Geachte Heer Peeters,

De ondertekenaars van deze brief vragen u met aandrang op te treden in het dossier van het statuut van de kunstenaar en de nieuwe restrictieve interpretatie door RVA van het begrip taakloon.

Deze vernietigende interpretatie heeft voor veel intermitterende werknemers in de sector (auteurs, acteurs, musici, technici, kunstenaars) dramatische en verstrekkende gevolgen. Wie conform de bestaande regelgeving en interpretatie op een correcte wijze een aanvraag tot uitkering of neutralisatieregel indiende, krijgt nu te horen dat hij niet in aanmerking komt. Er is sprake van flagrante rechtsonzekerheid met alle dramatische gevolgen van dien voor een zeer kwetsbare groep werknemers.

Ter informatie: De (beperkte) stijging van kunstenaars en technici in het systeem (enkele tientallen het laatste kwartaal van 2017 zo vernemen we) is perfect te verklaren door de injectie van meerdere miljoenen euro’s in de sector via de tax shelter en wegens de herhaalde juridische beslissingen die bepaalde regels wel degelijk toepasselijk achten voor technici in de sector. Die taks shelter middelen creëerden uiteraard nieuwe arbeidsplaatsen en nieuwe inkomsten in de sociale zekerheid en dus ook extra aanvragen in de sociale zekerheid/werkloosheid. Voor alle duidelijkheid: extra aanvragen konden alleen na bijdragen aan de sociale zekerheid door kunstenaars of technici. Zonder bijgedragen te hebben kan er immers geen uitkering aangevraagd worden.

Onmiddellijke oplossing
A.
De ondertekenaars vragen u met aandrang om per direct deze nieuwe interpretatie van RVA ongedaan te maken en terug te keren naar de situatie van daarvoor. Indien het een Ministerieel Besluit vergt om de intepretatie van RVA ongedaan te maken, laten we dit dan doen via deze weg. Dit dient zo snel mogelijk gedaan te worden om een einde te stellen aan de door RVA gecreëerde drama’s.

Op deze wijze kan rechtszekerheid gegarandeerd worden aan de kunstenaars en kunnen geblokkeerde of geweigerde aanvragen opnieuw bekeken worden in het licht van de vroegere interpretatie. Wij dringen er dus op aan dat voor de betrokken personen die naar aanleiding van de interpretatierichtlijn slachtoffer waren van uitsluiting, hun dossiers met terugwerkende kracht op positieve wijze worden herzien.

B. Gezien de recente juridische beslissingen bevestigen dat de principes ook toepasbaar zijn op de intermitterende werknemers van de spektakel en audiovisuele sector (inclusief technici), vragen wij u het artikel of de artikels die betrekking hebben op taakloon aan te passen, zodat de reglementering overeenstemt met de juridische realiteit.

Daarna kan er hopelijk gezocht worden naar een duurzame oplossing die door alle betrokken partijen gedragen wordt voor het geheel van de regels die specifiek betrekking hebben op de sector.

Ondertekenaars: ArtistsUnited, Acteursgilde, SACD-Scam, Unions des Artistes, Tentoo, Acteur.be, Facir, T-Interim/T-heater

de ondertekenaars van de brief aan Mninster Peeters

Documenten: 

Lid worden, niets dan voordelen

U kan ook lid worden, dan geniet u van alle voordelen van een lidmaatschap:

U kan vrijblijvend een doorlichting van uw verzekeringen krijgen, specifiek voor de sector, u krijgt diverse kortingen, ook VZW's kunnen lid worden, u kan via zoekfuncties de FAQ/Adviesvragen raadplegen. Bepaalde zaken zijn publiek (P), andere zijn voorbehouden voor leden (L).
Zie alle voordelen op deze pagina

Voor alle vragen, afspraken, je dossier, ... gebruik info@artistsunited.be
Je krijgt binnen de 4 werkdagen een antwoord.