Laat de dog-ma's thuis

Laat de dog-ma's thuis

De afgelopen jaren kenden we verschillende zittingen over het statuut van de kunstenaar in de commissie sociale zaken van het federaal parlement. Waarvoor dank aan iedereen die een constructieve input deed over het kunstenaarsstatuut. Quasi alle betrokkenen waren het eens dat er werk gemaakt zou moeten worden van een echt apart statuut van de kunstenaar. En daarnaast was er eensgezindheid om pragmatisch te verbeteren wat kan verbeterd worden in de bestaande regelgeving.

Wij blijven dan ook alle betrokken partijen en stakeholders oproepen om de nodige openheid van geest aan de dag te leggen en in dit dossier vindingrijk te zijn en out of the box te denken. ArtistsUnited en de Acteursgilde zijn er alleszins van overtuigd dat we de kunstenaars enkel kunnen helpen door op een constructieve manier naar de bestaande regelgeving te kijken en die samen met de overheid en werkgevers te verbeteren daar waar aangewezen.

In de bijlage leest u enkele mogelijke pistes. We groepeerden ze onder 4 titels. We stellen ook telkens pragmatische verbeteringen voor die op korte termijn realiseerbaar zouden moeten zijn:

  • -  Inleiding tot het statuut

  • -  Administratieve vereenvoudiging en digitale oplossingen

  • -  Inconsistenties wegwerken

  • -  Concrete voorstellen ter verbetering in de werkloosheidsregelgeving

  • -  Aanzet uitwerking voorstellen

Lid worden, niets dan voordelen

U kan ook lid worden, dan geniet u van alle voordelen van een lidmaatschap:

U kan vrijblijvend een doorlichting van uw verzekeringen krijgen, specifiek voor de sector, u krijgt diverse kortingen, ook VZW's kunnen lid worden, u kan via zoekfuncties de FAQ/Adviesvragen raadplegen. Bepaalde zaken zijn publiek (P), andere zijn voorbehouden voor leden (L).
Zie alle voordelen op deze pagina

Voor alle vragen, afspraken, je dossier, ... gebruik support@artistsunited.be
Je krijgt binnen de 48u (werkdagen) een antwoord.