Kunstenaar en pensioen, nieuws heet van de naald; rekening gehouden met kunstenaars :-)

We vroegen eerder reeds als belangenorganisatie aan de bevoegde minister wat de gevolgen van de pensioenen zouden zijn voor kunstenaars.
We mochten daarnet antwoord ontvangen van Minister Baquelaine:

Geachte heer,
De regering keurde inderdaad onlangs een hervorming goed die een wijziging inhoudt van de manier waarop de tweede periode werkloosheid en de individuele brugpensioenen in aanmerking genomen worden voor het pensioen. Deze hervorming houdt in dat de berekening van de rechten voor deze periodes zal gebeuren op basis van het minimumjaarrecht (23 841,73 €) in plaats van het laatst verdiende loon en dit tot bij het bereiken van een volledige loopbaan.

We finaliseren zo de hervorming van de vorige regering die op identieke wijze de berekening had aangepast van de pensioenrechten opgebouwd tijdens de derde periode werkloosheid en de periodes van brugpensioen vóór 59 jaar.

De maatregel zal van toepassing zijn op alle pensioenen die ingaan vanaf 1 januari 2019.

Voor het toepassen van deze maatregel, zal gewerkt worden op basis van de gegevens geregistreerd door de RVA. Enkel dagen werkloosheid die door de RVA geregistreerd worden als behorende tot de twee periode werkloosheid zullen betroffen worden door de hervorming. Dit houdt dus in dat de werklozen die niet worden onderworpen aan de degressiviteit niet zullen worden betroffen door de nieuwe berekening van de gelijkstelling.

Dit betekent eveneens dat indien een werknemer terugkomt in de eerste periode na een werkhervatting (12 maanden op een referentieperiode van 18 maanden), opnieuw zal genieten van een meer voordelige gelijkstelling, gebaseerd op het laatst verdiende loon.

De bestaande uitzonderingen in de werkloosheid voor zij die vallen onder het kunstenaarsstatuut, worden op die manier doorgetrokken naar de pensioenwetgeving.

We hanteren dus dezelfde aanpak als de Regering Di Rupo tijdens de hervorming betreffende de berekening van de gelijkstelling van de 3de periode werkloosheid.

Hopende u hiermee van dienst geweest te zijn, verblijf ik, met de meeste hoogachting,
Daniel BACQUELAINE
Minister van Pensioenen

Wij danken minister Daniel Bacquelaine om rekening gehouden te hebben met onze vragen.

Indien je meer info wenst, gebruik support@artistsunited.be
Je ook aansluiten bij de snel groeiende belangenorganisatie ArtistsUnited met een hart voor kunstenaars? Dat kan erg eenvoudig, surf snel naar http://www.artistsunited.be/nl/word-nu-lid en volg de eenvoudige stappen om lid te worden :-) Dank je!

Daniel Bacquelaine, Minister van Pensioenen

Lid worden, niets dan voordelen

U kan ook lid worden, dan geniet u van alle voordelen van een lidmaatschap:

U kan vrijblijvend een doorlichting van uw verzekeringen krijgen, specifiek voor de sector, u krijgt diverse kortingen, ook VZW's kunnen lid worden, u kan via zoekfuncties de FAQ/Adviesvragen raadplegen. Bepaalde zaken zijn publiek (P), andere zijn voorbehouden voor leden (L).
Zie alle voordelen op deze pagina

Voor alle vragen, afspraken, je dossier, ... gebruik support@artistsunited.be
Je krijgt binnen de 48u (werkdagen) een antwoord.