Kunst met een camion en NAJA

Kunst met een camion en NAJA

"Kunst met een camion": is dat de nieuwe term die VDAB hanteert om een NAJA, niet-artistieke jobaanbod makkelijker door artiesten te laten slikken?

Alle gekheid op een stokje: Het was de uitdrukking die een fiere werkgeefster onlangs in een interview hanteerde om duidelijk te maken waarom vanaf nu haar chauffeurs zouden verloond worden op basis van hun competenties. Maar kunstenaars, opgelet: er is maar één enkele manier om een niet-artistiek jobaanbod vriendelijk maar gedecideerd te kunnen weigeren:

U kunt een niet-artistieke tewerkstelling weigeren als u 156 arbeidsdagen in loondienst bewijst binnen de 18 maanden voorafgaand aan het werkaanbod.
Van die 156 dagen dienen er minstens 104 gepresteerd zijn als artiest. Dat betekent dat er ook tot maximum 52 niet-artistieke activiteitsdagen in aanmerking kunnen worden genomen.

Indien u de vereiste 156 dagen bewijst, wordt een werkaanbieding in een niet-artistiek beroep in principe beschouwd als niet passend. U bent dan niet verplicht een dergelijke betrekking te aanvaarden. De berekening van het aantal dagen waarop u artistieke activiteiten hebt uitgeoefend, zal kunnen gebeuren op basis van de taakloonberekening

Concreet: als je ervoor zorgt dat je een gemiddelde van 8,6 arbeidsdagen per maand hebt of van 527 (index 2018) euro taakloon/brutoloon dan zal je op elk moment een NAJA, niet artistiek jobaanbod kunnen weigeren.

Activering van het zoekgedrag naar werk
Het gaat om het geheel van acties gevoerd door de VDAB om de inspanningen die u levert om opnieuw werk te vinden, te evalueren. Deze evaluatie gebeurt tijdens verschillende individuele gesprekken. Wanneer men van mening is dat uw inspanningen ontoereikend of onaangepast zijn, stelt men u een actieplan met concrete acties voor.
LET OP: Concreet betekent dit dat indien u tijdens de laatste 18 maanden niet de vereiste 156 arbeidsdagen kan bewijzen, in het actieplan aan u zal worden gevraagd om uw zoekinspanningen uit te breiden naar andere activiteitensectoren. 
Voor de meeste kunstenaars zal men de benodigde 156 dagen makkelijker bewijzen via de taakloonberekening, zie ook www.artistsunited.be/nl/content/statuut-taakloon-geen-taakloon-voor-nadeel

Nog vragen? Reacties? -> artistsunited.be/nl/contact of support@artistsunited.be


Lid worden, niets dan voordelen

U kan ook lid worden, dan geniet u van alle voordelen van een lidmaatschap:

U kan vrijblijvend een doorlichting van uw verzekeringen krijgen, specifiek voor de sector, u krijgt diverse kortingen, ook VZW's kunnen lid worden, u kan via zoekfuncties de FAQ/Adviesvragen raadplegen. Bepaalde zaken zijn publiek (P), andere zijn voorbehouden voor leden (L).
Zie alle voordelen op deze pagina

Voor alle vragen, afspraken, je dossier, ... gebruik support@artistsunited.be
Je krijgt binnen de 48u (werkdagen) een antwoord.