Investeer meer in kunst en cultuur, niet minder. \ Invest more in arts, rather than less. Please, teken de petitie.

Teken de petitie - Signez la petition svp - sign this petition please

  • Omdat onze kunsten internationaal vermaard zijn. Omdat dat ons trots maakt. Omdat onze kunstenaars noodzakelijke verhalen vertellen over wie we zijn. Omdat die verhalen ons houvast geven, of ons uitdagen. Omdat onze kunsten diep verweven zijn met onze cultuur
  • Omdat de creatieve sectoren werk geven aan 171.265 mensen die samen voor 12,5 miljard euro aan toegevoegde waarde creëren.
  • Omdat die sector het beter doet dan bijv de chemie- of autoindustrie
  • Omdat onze kunsten in die sector artistiek baanbrekend werk leveren. Omdat ze zelfs artistieke voorsprong hebben op de rest van de wereld. Omdat we die voorsprong moeten vasthouden. Omdat dat ook begint bij vernieuwende, kleinschalige projecten. 
  • Omdat onze kunsten uw vertrouwen en dat van alle Vlamingen waard zijn. Daarom vragen wij MEER ipv MINDER investeringen in onze kunsten. Het moet niet veel meer zijn, maar vooral niet minder. 

ENG

  • Because our arts are internationally renowned. Because that makes us proud. Because our artists tell necessary stories about who we are. Because these stories give us something to hold on to, or challenge us. Because our arts are deeply interwoven with our culture. 
  • Because the creative sectors employ 171,265 people who together create 12.5 billion euros of added value. Because that sector is doing better than our chemical or car industry, for example. 
  • Because our arts are pioneering in this sector. Because they even have an artistic advantage over the rest of the world’s artistic scene. Because we have to maintain that lead. Because that also starts with innovative, small-scale projects. 
  • Because our arts are worthy of your trust and that of all Flemish people. That's why we ask our government to invest in arts MORE, rather than LESS. It doesn't have to be much more, but it certainly shouldn’t be less.

Teken de petitie - Signez la petition svp - sign this petition please

Lid worden, niets dan voordelen

U kan ook lid worden, dan geniet u van alle voordelen van een lidmaatschap:

U kan vrijblijvend een doorlichting van uw verzekeringen krijgen, specifiek voor de sector, u krijgt diverse kortingen, ook VZW's kunnen lid worden, u kan via zoekfuncties de FAQ/Adviesvragen raadplegen. Bepaalde zaken zijn publiek (P), andere zijn voorbehouden voor leden (L).
Zie alle voordelen op deze pagina

Voor alle vragen, afspraken, je dossier, ... gebruik support@artistsunited.be
Je krijgt binnen de 48u (werkdagen) een antwoord.