Het uur van de waarheid: Commissie Sociale zaken en de cultuursector, volg het mee VANDAAG

Vandaag worden verschillende wetsvoorstellen en resoluties besproken in de Commissie Sociale Zaken van de Kamer. Nadat vorige week een voorstel werd verworpen lijkt dit zowat de laatste kans te worden voor onze sector. Na ellenlange debatten in de Commissie de voorbije weken, hopen we dat onze verkozenen nu eindelijk hun ei gaan leggen vandaag. Aan feedback van de sectororganisaties zal het niet liggen: we hebben hard ons best gedaan om duidelijke en constructieve voorstellen te doen en feedback te geven de voorbije weken en dagen. Volg het mee!

Enkele van de problemen die nog niet opgelost zijn:

Tijdelijke werkloosheid werkt niet in onze sector, voor flexwerkers

- nota van RVA stelt nog steeds dat men een Dimona aangifte moet hebben (ondanks dat men het bestaan van een contract met andere middelen mag aantonen. Inderdaad een beetje tegensprekelijk!). Dit betekent in de realiteit ook retroactieve dimonas: echter een retroactieve dimona kan per inbreuk worden beboet met 2.800 euro

- Er moet een aangifte ASR (sociaal risico) door de werkgever gebeuren. Echter, dit laatste brengt met zich mee dat de de opdrachtgever het vakantiegeld moet betalen: werkgevers of opdrachtgevers die nu géén inkomsten hebben kunnen de verplichting om vakantiegeld te betalen niet waarmaken.

- Het bedrag Tijdelijke Werkloosheid (tussen 55 en 74 euro minus de bedrijfsvoorheffing!) is enkel voor de dagen waarop je effectief een contract hebt: gezien de kortlopende contracten in onze sector is het bedrag dat je als kunstenaar of technicus krijgt dus zeer laag in vergelijking met wat je ging verdienen voor je geannuleerde opdracht.

Daarom werden alternatieve voorstellen geformuleerd.

Discriminatie auteursrechten (of nevenrechten) en andere inkomsten in combinatie met een uitkering

Werklozen die inkomsten uit roerende of onroerende goederen of aandelen combineren met een uitkering mogen dit doen. Kunstenaars die auteursrechten ontvangen mogen dit niet. (let op: enige nuance dient hier gemaakt te worden). Deze ongelijke behandeling dient te stoppen.

Inderdaad is het tw probleem zeer groot.Ikzelf heb geen recht op steun langs welke kant dan ook. Geen tw , geen volledige werkloosheid (sta aan het begin van mijn carrière) , geen hinderpremie , geen overbruggings recht, niets nada dubbel niets.” (een van de vele getuigenissen die Artists United ontving)

AGENDA:

https://www.lachambre.be/emeeting/?organ=comm_K219&status=final&date=2020-06-09&number=2

VERGADERING LIVE OM 14U15, 09/06/2020:

http://www.dekamer.be/kvvcr/media5/index.html?language=nl&sid=55U0673

  • Wetsvoorstel (Özlem Özen, Ludivine Dedonder, Sophie Thémont, Patrick Prévot, Evita Willaert, Julie Chanson) tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, teneinde de regel waarbij de werkloosheidsuitkering lager ligt bij cumulatie van die uitkering met inkomsten uit artistieke activiteiten, ongedaan te maken, nrs. 1154/6 tot 8.
  • Wetsvoorstel (Julie Chanson, Evita Willaert, Marie-Colline Leroy, Kristof Calvo, Georges Gilkinet, Anja Vanrobaeys, Zakia Khattabi, Tinne Van der Straeten, Séverine de Laveleye, Barbara Creemers) betreffende het bieden van steunmaatregelen aan kunstenaars tijdens de COVID 19-periode, nrs. 1215/1 tot 3.
  • Wetsvoorstel (François De Smet, Sophie Rohonyi) tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, teneinde in het kader van de aanpak van de COVID-19-pandemie significante steun te verlenen aan wie professioneel actief is in de culturele sector en de creatieve industrie, nrs. 1259/1 en 2
  • Voorstel van resolutie (Anja Vanrobaeys) tot instelling van een relanceplan voor de artistieke en evenementensector, nr. 1285/1

---

Nu meer dan ooit hebben we nood aan leden om onze strijd voor kunstenaars nog harder te kunnen voeren
Lid worden? Dat kan je het makkelijkste doen via www.artistsunited.be/nl/word-nu-lid
Wil je Artists United steunen in deze Corona periode zonder een lidabonnement aan te schaffen, dat kan ! -> klik op DEZE LINK


Lid worden, niets dan voordelen

U kan ook lid worden, dan geniet u van alle voordelen van een lidmaatschap:

U kan vrijblijvend een doorlichting van uw verzekeringen krijgen, specifiek voor de sector, u krijgt diverse kortingen, ook VZW's kunnen lid worden, u kan via zoekfuncties de FAQ/Adviesvragen raadplegen. Bepaalde zaken zijn publiek (P), andere zijn voorbehouden voor leden (L).
Zie alle voordelen op deze pagina

Voor alle vragen, afspraken, je dossier, ... gebruik support@artistsunited.be
Je krijgt binnen de 48u (werkdagen) een antwoord.