FAQ nota RVA gepubliceerd ivm ‘Tijdelijke toegang tot de gewone werkloosheid’

Ter herinnering: na maanden strijd en werk van de sectororganisaties zoals Artists United, Artiestencoalitie en de Federaties (***) keurde het federaal parlement een wet goed die de tijdelijke toegang tot de gewone werkloosheid mogelijk maakte, zie aub steunmaatregelen-voor-kunstenaars-en-technici-gestemd-het-federaal-parlement-mesures-de
Nu heeft RVA deze wet verduidelijkt. Gezien de nieuwe Corona verstrenging, zullen we helaas nog meer moeten gebruiken maken van deze oplossing 'Tijdelijke toegang tot de gewone werkloosheid' OF de politiek ziet eindelijk in dat de verspreiding van corona NIET gelinkt is aan corona-proof optredens en voorstellingen en maakt de recente verstrenging voor de sector ongedaan !!

 

Hieronder uittreksel uit de nota RVA dd. 29 juli 2020

U komt niet in aanmerking voor het recht op gewone uitkeringen volledige werkloosheid, maar u hebt artistieke of technische activiteiten in de artistieke sector verricht tussen 13 maart 2019 en 13 maart 2020?

Onder bepaalde voorwaarden kunt u uitkeringen volledige werkloosheid ontvangen voor een beperkte periode van 1 april 2020 tot en met 31 december 2020. De wet van 15 juli 2020 voorziet namelijk een tijdelijke toelaatbaarheid tot het recht op uitkeringen volledige werkloosheid.
U moet voldoen aan een van de volgende voorwaarden:
- Tijdens de periode van 13 maart 2019 tot 13 maart 2020 hebt u minstens 10 artistieke activiteiten uitgevoerd waarvoor er socialezekerheidsbijdragen werden ingehouden*;
- Tijdens de periode van 13 maart 2019 tot 13 maart 2020 hebt u minstens 10 technische activiteiten uitgevoerd in de artistieke sector waarvoor er socialezekerheidsbijdragen werden ingehouden**;
- Tijdens de periode van 13 maart 2019 tot 13 maart 2020 hebt u minstens 20 arbeidsdagen gepresteerd naar aanleiding van artistieke activiteiten* en/of van technische activiteiten in de artistieke sector**.

Neem contact op met uw uitbetalingsinstelling (HVW-CAPAC, ACLVB, ACV, ABVV ) om aanspraak te maken op die tijdelijke toelaatbaarheid.
Opmerking: U bent niet verplicht via een vakbond te passeren voor een aanvraag tot uitkering. HVW doet wat dit betreft exact hetzelfde maar gratis, daar waar een vakbond u tussen de ongeveer 150 tot ruim 200 euro vraagt per jaar voor hun diensten. Dus, behalve als u ideologisch overtuigd bent om lid te zijn van een vakbond, kan u uw aanvraag doen via HVW.

* Een artistieke activiteit bestaat uit het creëren en/of het uitvoeren of vertolken van artistieke werken in de audiovisuele of beeldende kunsten, in de muziek, in de literatuur, in een voorstelling, in het theater of in een choreografie.

** Een technische activiteit in de artistieke sector is een activiteit die wordt uitgeoefend als technicus of in een ondersteunende functie, die bestaat uit de medewerking aan:
- de voorbereiding of de voorstelling van een creatief werk waaraan minstens één podiumartiest fysiek deelneemt of de opname van een dergelijk werk;
- de voorbereiding of de voorstelling van een film;
- de voorbereiding of de uitzending van een radio- of televisieprogramma van artistieke aard;
- de voorbereiding of de uitvoering van een publieke tentoonstelling van een artistiek werk in het domein van de beeldende kunsten.
Nota RVA, zie deze link

ER IS OOK EEN INTERNE INTERPRETATIENOTA VAN RVA. Wat zegt deze?

1.1. Eerste toekenning van het voordeel 116 §5 KB of 116§5bis KB – verlenging 'corona' van de vergoedingsperiodes

De werklozen van wie de eerste vergoedingsperiode in principe moest eindigen in de periode van 1 april 2020 tot en met 31 augustus 2020 (die dus in fase 11, 12 of 13 zaten op 01.04.2020) kunnen een verlenging krijgen als gewone werkloze. De vergoedbaarheidsperiodes zullen met 5 maanden worden verlengd

1.2. Hernieuwing van het voordeel 116§5 KB of 116§5bis KB – verlenging 'corona' van het voordeel 116§5 of 116§5bis

A. Het voordeel 116§5 KB of 116§5bis KB dat afloopt in de periode van 13 maart 2020 tot en met 31 december 2020
Het voordeel dat afloopt in de periode van 13 maart 2020tot en met 31 december 2020 wordt verlengd tot en met 31 december 2020. Voor alle dossiers waarin de periode van het voordeel moet worden verlengd, zal de hernieuwing dus enkel mogelijk zijn vanaf 1 januari 2021.

B. Het voordeel dat afloopt vanaf 1 januari 2021
Het voordeel dat afloopt vanaf 1 januari 2021 is onderworpen aan de gewone regels.

1.3. Verlenging van de referteperiodes 116§5 KB en 116§5bis KB

Om de referteperiodes (18 en 12 maanden) te bepalen, wordt geen rekening gehouden met de periode van 13 maart 2020 tot en met 31 december 2020.
Voorbeeld voor de toekenning van het voordeel:
Einde van de eerste vergoedingsperiode: 15.12.2020
Aanvankelijke referteperiode: van 15.06.2019 tot 14.12.2020
Verlengde referteperiode: van 13.09.2018 tot 14.12.2020 (+9 maanden en 2 dagen)

Voorbeeld voor de hernieuwing van het voordeel:
Einde van het voordeel: 15.01.2021
Aanvankelijke referteperiode: van 15.01.2020 tot 14.01.2021
Verlengde referteperiode: van 27.03.2020 tot 14.01.2021 (+ 9 maanden en 19 dagen)
Dit is volgens ons fout en er dient dan te staan: Verlengde referteperiode: van 27.03.2019 tot 14.01.2021 (+ 9 maanden en 19 dagen)

2. Gevolgen wat betreft de toepassing van artikel 130 KB (auteursrechten/inkomsten niet gelijk aan loon)

Op het ogenblik dat het definitieve bedrag van de uitkering zal worden berekend in 2022 zal er geen rekening worden gehouden met de auteursrechten en naburige rechten die tussen 1 april 2020 en 31 december 2020 zijn ontvangen als gevolg van artistieke activiteiten.

---

Plus que jamais, Artists United a besoin de vous pour renforcer encore plus notre lutte pour les artistes. Soutenir Artists United?: artistsunited.be/fr/content/devenez-membre
Nu meer dan ooit hebben we jou nodig om onze strijd voor kunstenaars nog harder te kunnen voeren. Steunen? Dat kan je het makkelijkste doen via artistsunited.be/nl/word-nu-lid

(***) ABDIL — Auteurs.trice.s de la Bande Dessinée et de l’illustration Réunie.e.s | ACC — Association des Centres Culturels | Artiestencoalitie | AIRES LIBRES — arts du cirque, arts de rue, arts forains | AMBITUS — Fédération des ensembles belges indépendants des musiques classiques | ARRF — Association des réalisateurs et réalisatrices francophones | ARTISTES AFFILIÉ.E.S — collectif | ARTISTS UNITED | ASA — Association des scénaristes de l'audiovisuel | ASSPROPRO — Association des programmateurs professionnels | ASTRAC — Réseau des centres culturels | ATPS — Association de techniciens professionnels du spectacle | BECRAFT — Association professionnelle pour les arts appliqués | CCTA — Chambre des Compagnies Théâtrales pour Adultes | Collectifs Producteurs - Diffuseurs| CTEJ — Chambre des théâtres pour l'enfance et la jeunesse | FACIR — Fédération des auteurs compositeurs interprètes réunis | FAP — Fédération des Arts Plastiques | FDC — Fédération des conteurs | FEAS — Fédération des employeurs des arts de la scène | Fédération des Arts Plastiques | Forum des Compositeurs | FRAKAS | FTA — Fédération du théâtre action | HORS CHAMP — association des métiers du cinéma et de l'audiovisuel | INCIDENCE — Fédération de la Créativité et des Arts en Amateur | M-COLLECTIF — Marionnettes, théâtre d'objets et arts associés | METAL — Mouvement des Etudiant.e.s et Travailleurs.euses des Arts en Lutte | NO CULTURE NO FUTURE! | PRO SPERE — Fédération des professionnel.le.s de la création audiovisuelle | RAC — Fédération du secteur de la création chorégraphique en FWB | RAVIE — Association de jeunes compagnies | SACD SCAM — Société d'Auteurs Belge – Belgische Auteurs Maatschappij | SOFAM — Société de droits pour les arts visuels | SOTA — State Of The Arts | UAS — Union des Artistes du Spectacle | GALM — United Artists in Music | UPFF — Union des Producteurs francophones de films


Lid worden, niets dan voordelen

U kan ook lid worden, dan geniet u van alle voordelen van een lidmaatschap:

U kan vrijblijvend een doorlichting van uw verzekeringen krijgen, specifiek voor de sector, u krijgt diverse kortingen, ook VZW's kunnen lid worden, u kan via zoekfuncties de FAQ/Adviesvragen raadplegen. Bepaalde zaken zijn publiek (P), andere zijn voorbehouden voor leden (L).
Zie alle voordelen op deze pagina

Voor alle vragen, afspraken, je dossier, ... gebruik support@artistsunited.be
Je krijgt binnen de 48u (werkdagen) een antwoord.