Blijf met uw pikkels van onze protocollen

Blijf met uw pikkels van onze protocollen

Op dringende uitnodiging van Pierre-Yves DERMAGNE (Minister van Arbeid en Economie) en David CLARINVAL (Minister van Onafhankelijken, KMO en Landbouw), kwam op zondag 18 oktober een delegatie van beroepsfederaties bijeen met vertegenwoordigers van diverse kabinetten voor werkgelegenheid, minister van zelfstandigen, financiën en sociale zaken. De delegatie bestond uit vertegenwoordigers uit de sectoren cultuur, nacht, evenementen en kermissen.

Vanmorgen zeiden we keer op keer dat de gezondheidsprotocollen in de culturele sector veilig waren, dat het zinloos zou zijn om ze te wijzigen en een negatief signaal zou geven aan het publiek en de burgemeesters, die mogelijks in de verleiding zouden komen om onze evenementen af ​​te gelasten.

We hebben er ook voor gepleit dat de eerder goedgekeurde sociale maatregelen eindelijk zouden worden toegepast en dat de hulp eindelijk echt op rekening van de begunstigden zou komen. We vroegen om vereenvoudiging van de procedures, en ook dat de uitbetalingsinstellingen eerst zouden uitbetalen en daarna controleren.

Eveneens pleitten we voor de studenten en de jonge professionals, voor de intermitterende werkers in precaire omstandigheden.

Ook hebben we opnieuw de specificiteiten van onze sectoren toegelicht, de korte contracten, de productiecycli die een langetermijnvisie vereisen, de effecten van de crisis die meerdere jaren zullen duren.

We vroegen om een ​​betere coördinatie tussen de verschillende bestuursniveaus, om meer faire en onvoorwaardelijke hulp. We pleitten ook voor de oprichting van één aanspreekpunt tussen de politiek en onze sectoren gedurende de hele crisisperiode.

We hebben de indruk gehoord te zijn, ook al blijft de situatie natuurlijk complex.

We brengen in herinnering dat we om een verlenging en verbetering van de sociale beschermingsmaatregelen vragen tot de normale hervatting van onze activiteiten (in omstandigheden voorafgaand aan de crisis) :

  • Neutralisatie van de vernieuwing van het ‘kunstenaarsstatuut’ voor de volledige COVID-19-periode
  • Verlenging van de wet van 15 juli 2020 die tijdelijk soepelere toegang geeft tot werkloosheidsuitkeringen voor jongeren die nog niet genoeg dagen hebben opgebouwd om aanspraak te maken op algemene werkloosheid of het sociaal statuut van de kunstenaar (verlenging van de uitkering & de toegangsperiode).
  • Verlenging van de tijdelijke werkloosheid, die niet alleen zou kunnen worden geactiveerd in geval van volledige stopzetting of beëindiging van de activiteit, maar ook in geval van een afname van de activiteit als gevolg van beperkingen in het aantal toeschouwers in de theaters.
  • Cumulatie van auteursrechten met werkloosheidsuitkeringen (algemeen of sociaal statuut van de kunstenaar) en belastingvrijstelling voor de volledige COVID-19-periode.
  • Neutralisatie van de COVID-19-periode voor toegang tot werkloosheid voor werknemers in de cultuur- en evenementensector (312 dagen in 21 maanden + covid-periode) en voor toegang tot een beschermd "statuut" (inderdaad, de nieuwe generaties werden niet in aanmerking genomen door de wet van 15 juli).

Let op: deze maatregelen op het gebied van sociale bescherming moeten gepaard gaan met een effectieve toepassing. Om ervoor te zorgen dat ze hun doel, namelijk de bescherming van werknemers, kunnen bereiken, raden we aan om de huidige logica om te keren en onmiddellijke betaling door de uitbetalingsinstellingen (HVW en vakbonden) in te stellen (zelfs voordat het dossier volledig is ), met mogelijke daaropvolgend een rectificatie.

Virginie Devaster (CTEJ)
Isabelle Jans (Aires Libres)
Guy Theunissen (UAS)
Samuel Tilman (ARRF)


nog vragen? artistsunited.be/contact_us


Lid worden, niets dan voordelen

U kan ook lid worden, dan geniet u van alle voordelen van een lidmaatschap:

U kan vrijblijvend een doorlichting van uw verzekeringen krijgen, specifiek voor de sector, u krijgt diverse kortingen, ook VZW's kunnen lid worden, u kan via zoekfuncties de FAQ/Adviesvragen raadplegen. Bepaalde zaken zijn publiek (P), andere zijn voorbehouden voor leden (L).
Zie alle voordelen op deze pagina

Voor alle vragen, afspraken, je dossier, ... gebruik support@artistsunited.be
Je krijgt binnen de 48u (werkdagen) een antwoord.