Bijkomend voorstel tijdelijke werkloosheid flexibele werknemers 2042020

Oplossing tijdelijke werkloosheid flexibele werknemers

Geachte mevrouw Muylle,

Wij hebben tot op vandaag nog geen antwoord mogen ontvangen op onze noodkreet om de maatregelen tijdelijke werkloosheid mogelijk te maken voor flexwerkers zonder getekende arbeidsovereenkomsten van voor 13 maart. (*)
Wij vernemen dat daarbij 2 belangrijke hindernissen een oplossing in de weg staan:

 1. het systeem kan niet bedoeld zijn voor mensen die niet bijdragen aan de sociale zekerheid.

 2. RVA heeft niet de capaciteit om bewijslast “anders dan voor 13 maart getekende contracten”

  te onderzoeken.

Wij wensen te benadrukken dat alle professioneel werkende flexwerkers RSZ bijdragen betalen. Ofwel gebeurt dit in het stelsel van de zelfstandigen ofwel in dat van de werknemers.
In het geval van zelfstandigen in bijberoep worden trouwens bijdragen betaald zonder mogelijke opbrengst voor de betrokkenen. Wij vinden het bijzonder stuitend dat ook zij desondanks in deze grote crisis niet opgevangen zouden worden.

Wij doen daarom graag een pragmatische en eenvoudig te implementeren voorstel dat rekening houdt met uw bekommernissen en tegelijk tegemoet komt aan de zeer grote financiële nood die velen in de sector sinds 13 maart - en waarschijnlijk nog een hele tijd –bedreigt.

 1. De ‘bewijslast’ tot recht op tijdelijke werkloosheid wordt toegestaan op basis van een aantal gewerkte dagen in een bepaalde referteperiode. Het principe van referteperiode is gekend in de werkloosheidsreglementering. (**)
  > Dit is een werkwijze gekend door àlle medewerkers van RVA

  > ze bewijst onmiddellijk dat er sociale zekerheid werd betaald door de aanvragers.

 2. De te bewijzen dagen liggen in een referteperiode van 21 maand voorafgaand aan de

  aanvraag.

 3. Het aantal te bewijzen dagen is hier uitzonderlijk beperkt tot 104 dagen artistieke of

  technisch-artistieke arbeid waarvoor sociale zekerheid werd betaald.(***)

 4. Voor het bewijzen van deze arbeidsdagen wordt ook het taakloonprincipe aanvaard. (****)

 5. Deze regel geldt enkel voor de periode van deze corona-crisis / periode Tijdelijke

  werkloosheid wegens overmacht. Dit maakt deze regel beheersbaar en betaalbaar.

(*) De bestaande maatregelen zijn ons bekend. Ze bieden echter enkel soelaas voor flexwerkers met
een geschorst contract of met een schriftelijke overeenkomst betreffende een geannuleerd contract (voor zover getekend voor 13 maart).
Wij krijgen blijkbaar niet uitgelegd dat in onze sector heel veel contracten pas getekend worden op de eerste werkdag (zo niet later) en dat de maatregelen “tijdelijke werkloosheid CORONA" die vandaag bestaan en vooral de eraan verbonden bewijslast (schriftelijke arbeidsovereenkomst van voor 13maart ) heel wat artiesten e.a. in de kou laten staan. Wij vroegen daarom met aandrang: om alle mogelijke bewijzen van een engagement te accepteren (mails, credits op websites, verklaring op eer van de opdrachtgever.......

(**) Principe KB art 30 werkloosheidsreglementering

(***) Principe zoals vervat in KB art 116 §1bis en 1ter alsook §5 en §5bis: 104 dagen, zijnde het aantal artistieke of technisch artistieke dagen dat men dient te bewijzen voor bepaalde regels in het

zogenaamde ‘kunstenaarsstatuut’ (dus minus de 52 dagen niet-artistiek of niet technisch- artistiek die men ook kan bewijzen).

(****) MB art 10

Technische vragen en duiding:
Johan Van Assche, johan@deacteursgilde.be 0486 23 84 12 en Servaas Le Compte, servaas@artistsunited.be 0495 508 408

Acteursgilde, Galm, Artist United, NICC, Scenaristengilde, Unie van Regisseurs, State of the Arts, Vlaamse Auteursvereniging

Lid worden, niets dan voordelen

U kan ook lid worden, dan geniet u van alle voordelen van een lidmaatschap:

U kan vrijblijvend een doorlichting van uw verzekeringen krijgen, specifiek voor de sector, u krijgt diverse kortingen, ook VZW's kunnen lid worden, u kan via zoekfuncties de FAQ/Adviesvragen raadplegen. Bepaalde zaken zijn publiek (P), andere zijn voorbehouden voor leden (L).
Zie alle voordelen op deze pagina

Voor alle vragen, afspraken, je dossier, ... gebruik support@artistsunited.be
Je krijgt binnen de 48u (werkdagen) een antwoord.