Antwoorden van de politiek

Antwoorden van de politiek

Velen vragen ons wat er op politiek vlak gebeurt voor de culturele sector. Ja, er wordt door politici wel degelijk gezocht naar oplossingen voor de culturele sector. Naar aanleiding van recente vragen (*) gesteld door bv. Artists United, de Acteursgilde of Union des Artistes du spectacle, kregen we volgende nieuws: Gisteren, 28/04/2020 hoorden we de bevestiging dat de minister werkt aan een oplossing voor de mensen van wie het contract werd verbroken. Er stond ook een wetsvoorstel over auteursrechten en Tijdelijke Werkloosheid op de agenda, alsook een resolutie voor kunstenaarsstatuut op de agenda.

Naar aanleiding van die bespreking werden enkele afspraken gemaakt in de commissie sociale zekerheid
- Op 19 mei behandeling van alle reeds ingediende en nog in te dienen wetsvoorstellen tot verbetering van het kunstenaarsstatuut;
- Eind mei komt er een hoorzitting met de evenementensector zodat de voorstellen kunnen gehoord worden. 

VMevrouw Nahima Lanjri (Federaal parlementslid CD&V) bevestigde dat de minister werkt aan een oplossing voor de mensen van wie het contract werd verbroken; de piste is dat er wel ergens een bewijsmiddel moet kunnen voorgelegd worden (ze werken al jaren voor festivals, programmaboekjes, ... ) .

- Mevrouw Anja Vanrobaeys (Federaal Volksvertegenwoordiger sp.a) zal ook volgende week nog vragen stellen. Zoals de vraag om bestaande maatregelen te verlengen voor de sector.

Vandaag op de commissie Financiën wordt een amendement van Minister de Croo (Open VLD) ivm tax shelter op de tafel.

Meer nieuws volgt.
--

Nu meer dan ooit hebben we nood aan leden om onze strijd voor kunstenaars nog harder te kunnen voeren
updates-steun-voor-kunstenaars

Lid worden kan je het makkelijkste doen via www.artistsunited.be/nl/word-nu-lid
Als je gebruik maakt van de SEPA domiciliëring krijg je 10%  korting :-) Ook organisaties krijgen deze korting.
Freelancers /flexwerkers krijgen bijkomend 30% korting :

  • Klik bij 'individueel/maand' of ‘organisatie/maand’ op de aangewezen blauwe link. Dan kom je op de pagina waar je gevraagd wordt een account aan te maken.
  • Je vult de geëigende dingen in zoals je gegevens en kiest een paswoord; je laat de keuze bij ‘kies abonnement staan op ‘lid domicil/maand student 4, freelancer 6, organisatie’ enz;
  • Dan klik je onderaan op ‘nieuwe account aanmaken'.
  • Dan kom je op een pagina waar je rekeningnummer kan ingeven
  • Bij het lidgeldenplan kies je dan het ligeldenplan dat overeenstemt met jouw situatie.


(*) www.artistsunited.be/nl/content/blog/oproep-verleen-de-mogelijkheid-van-tijdelijke-werkloosheid-ook-aan-kunstenaars-en

(*) www.artistsunited.be/nl/content/blog/antwoord-van-minister-muylle

Lid worden, niets dan voordelen

U kan ook lid worden, dan geniet u van alle voordelen van een lidmaatschap:

U kan vrijblijvend een doorlichting van uw verzekeringen krijgen, specifiek voor de sector, u krijgt diverse kortingen, ook VZW's kunnen lid worden, u kan via zoekfuncties de FAQ/Adviesvragen raadplegen. Bepaalde zaken zijn publiek (P), andere zijn voorbehouden voor leden (L).
Zie alle voordelen op deze pagina

Voor alle vragen, afspraken, je dossier, ... gebruik support@artistsunited.be
Je krijgt binnen de 48u (werkdagen) een antwoord.