1 Jambon, 2 Jambon: Verhoging Projectsubsidies en steun voor de festivals + gidsland Luxemburg?

Drie keer hoopgevend nieuws - 16/04/2020 : Minister Jambon vond 4 miljoen extra voor de projectsubsidies. Na zijn eerdere schrapping van 60% in de pot van projectsubsidies, is met deze injectie het budget bijna weer het budget van voorheen (vroeger 8,4 miljoen, nu 8 miljoen met deze injectie).
De belangrijke humuslaag van de sector wordt hiermee gevoed en dat is een goede zaak. Dossiers kunnen ingediend worden tot 15 mei. Beslissing over de ingediende dossiers zijn voor het najaar. Een aanvraag kan gedaan worden voor 2 of 3 jaar.
Iedereen die meewerkte aan acties op welke wijze dan ook om deze projectsubsidies weer te verhogen na de harde besparing van - 60%: bravo en dank u! Ook de Minister wordt bij deze bedankt voor deze inspanning.

Minister Jambon liet ook optekenen dat hij met steun voor de festivals zou komen die net als de rest van de sector in zak en as zitten wegens het verbod op evenementen. Luister naar het interview op StuBru. De vraag is echter of deze steun ook dient te komen uit hetzelfde reeds aangekondigde noodfonds of niet. Van dat noodfonds weten we reeds dat dit ook zal dienen voor de sierteelt, zie lager.

De minister verwees dus nog eens naar het noodfonds voor cultuur van 200 miljoen. Echter herhaalde hij opnieuw dat dit voor de gesubsidieerde instellingen is. Wij vinden dat géén goede zaak dat dit enkel zou voorbehouden zijn omdat dan de meest kwetsbaren die OOK deel uitmaken van die belangrijke groeilaag in onze sector dreigen te verdorren en doodgaan.
We weten nog steeds niet hoeveel van dit noodfonds naar cultuur zal gaan gezien het fonds ook bedoeld is voor onder andere de sierteelt. Wat er rest enkel voor de gesubsidieerde organisaties voorzien is een gemiste kans om de meest kwetsbaren in de culturele sector ook te steunen; luister naar het radio1 fragment over de materie.

Gidsland Luxemburg?
Hoe lossen ze het ondertussen in Luxemburg op voor de sector? Met alleszins grote aandacht voor de kunstenaar en ‘intermmitent’:

"Un amendement ponctuel du cadre légal a été adopté en Conseil de gouvernement pour faire face à la situation actuelle, modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative e.a. aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle. Ce projet de loi introduit un régime d'aides à caractère social pour artistes professionnels indépendants et intermittents du spectacle au cas où il survient un événement exceptionnel, comme par exemple des actes de terrorisme ou des épidémies. Ce régime prévoit notamment:

  • des aides à caractère social pour artistes professionnels indépendants, avec la possibilité de verser une aide sociale mensuelle jusqu'à hauteur du salaire social minimum pour personnes qualifiées, à condition que les difficultés à effectuer les prestations artistiques soient liées à cet événement exceptionnel;
  • des indemnités journalières supplémentaires, et ce jusqu'à 20 indemnités journalières par mois, en cas d'inactivité involontaire par rapport aux 121 indemnités journalières prévues en temps "normal", à condition que l'évènement exceptionnel ait empêché l'intermittent du spectacle à offrir ses services tels que prévus par loi."

"Ces aides sociales supplémentaires sont accordées à condition que le requérant démontre que le défaut d'activité artistique est en relation directe avec l'événement exceptionnel (par exemple: annulation d'exposition, annulation de productions cinématographiques ou défaut de commande ou de productions artistiques).Concernant les subsides accordés pour des projets annulés, le ministère de la Culture est disposé à maintenir son engagement sous condition que les engagements pris envers les artistes soient également respectés majoritairement.Concernant les demandes nouvelles, le ministère, aussi longtemps que durera la crise, se concentrera soit sur des projets qui peuvent être effectués malgré les contraintes résultant de la situation sanitaire, soit sur des demandes émanant d'entités ou d'artistes se retrouvant en difficulté financière suite à l'annulation d'un projet planifié.

Subsides pour les projets annulés
Concernant les subsides accordés pour des projets annulés, le ministère de la Culture est disposé à maintenir son engagement sous condition que les engagements pris envers les artistes soient également respectés majoritairement
."

Misschien is Luxemburg wel het gidsland ipv Duitsland?

We geven alleszins niet op en blijven ons inzetten voor jullie.

--

Nu meer dan ooit hebben we nood aan leden om onze strijd voor kunstenaars nog harder te kunnen voeren: updates-steun-voor-kunstenaars
Lid worden kan je het makkelijkste doen via www.artistsunited.be/nl/word-nu-lid
Als je gebruik maakt van de SEPA domiciliëring krijg je 10%  korting. :-) 

  • Klik bij 'individueel/maand' of ‘organisatie/maand’ op de aangewezen blauwe link. Dan kom je op de pagina waar je gevraagd wordt een account aan te maken.
  • Je vult de geëigende dingen in zoals je gegevens en kiest een paswoord; je laat de keuze bij ‘kies abonnement staan op ‘lid domicil/maand student 4, freelancer 6, organisatie’ enz;
  • Dan klik je onderaan op ‘nieuwe account aanmaken'.
  • Dan kom je op een pagina waar je rekeningnummer kan ingeven
  • Bij het lidgeldenplan kies je dan het ligeldenplan dat overeenstemt met jouw situatie.

    ---


Lid worden, niets dan voordelen

U kan ook lid worden, dan geniet u van alle voordelen van een lidmaatschap:

U kan vrijblijvend een doorlichting van uw verzekeringen krijgen, specifiek voor de sector, u krijgt diverse kortingen, ook VZW's kunnen lid worden, u kan via zoekfuncties de FAQ/Adviesvragen raadplegen. Bepaalde zaken zijn publiek (P), andere zijn voorbehouden voor leden (L).
Zie alle voordelen op deze pagina

Voor alle vragen, afspraken, je dossier, ... gebruik support@artistsunited.be
Je krijgt binnen de 48u (werkdagen) een antwoord.