Auteursrecht, beheersvennootschap, wat en welke in België (P)

Wat
Rechtsgrond
Lijst

Wat
Een beheersvennootschap is in België een collectieve vennootschap die het beheer uitoefent van de auteursrechtenen en naburige rechten (zoals leenrecht of billijke vergoeding) van de aangesloten auteurs. Het hoofddoel van een beheersvennootschap is het innen van en verdelen van die rechten aan de rechthebbende vennoten (auteurs, uitvoerende kunstenaars, uitgevers, producenten van geluids- en audiovisuele werken) die erbij aangesloten zijn. Deze vennootschappen moeten een vergunning hebben van de bevoegde minister.

De beheersvennootschap fungeert als tussenpersoon tussen de auteurs en de gebruikers van de werken die auteurs. Een auteur is niet verplicht om zich aan te sluiten bij een beheersvennootschap maar in eigen beheer is het vrijwel onmogelijk om elk gebruik van een werk te controleren en de betaling van de eigen rechten te bekomen. Van de kant van de gebruikers is het eveneens niet haalbaar om voor elke uitzending of vertoning de rechthebbende op te sporen en toestemming te vragen.

Een beheersvennootschap kan ook algemene contracten sluiten met sommige gebruikers (televisiezenders, theaters enz.) betreffende het gebruik van de werken van de aangesloten auteurs. Daardoor verliezen die auteurs wel de vrijheid om individueel te beslissen over een welbepaald gebruik van hun eigen werken.

Een aantal rechten moet echter altijd door een beheersvennootschap worden verdeeld:

 • de vergoeding voor de privékopie (thuiskopieën)
 • de "reprografievergoeding" (fotokopieren voor privégebruik of in het onderwijs)
 • de "billijke vergoeding" voor radio-uitzendingen en openbare uitvoeringen van werken
 • het leenrecht.

Er zijn beheersvennootschappen die de rechten beheren van alle mogelijke auteurs zoals SABAM, andere die zich beperken tot een sector zoals uitgevers van bladmuziek of auteurs van wetenschappelijke werken, of die enkel reprografievergoedingen en dergelijke beheren.

Rechtsgrond
De rechtsgrond van beheersvennootschappen is:

 • hoofdstuk VII van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 27 juli 1994
 • Koninklijk besluit van 6 april 1995 "betreffende de vergunning voor de vennootschappen voor het beheer van de rechten bedoeld in artikel 65 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten" (Staatsblad van 29 april 1995).
 • de wet van 10 december 2009 "tot wijziging van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten wat het statuut van en de controle op de vennootschappen voor het beheer van de rechten betreft" (Staatsblad van 23 december 2009).

Lijst
België kent de volgende beheersvennootschappen, met een door de minister verleende vergunning[1]:

 • Agicoa Belgium
 • Auteursbureau Almo
 • Assucopie
 • Auvibel
 • B.A.V.P. (Beheers- en belangenvennootschap voor Audiovisuele Producenten)
 • Copiebel (Cooperative de Perception et d'Indemnisation des Editeurs Belges, en abrégé: Copiebel)
 • Copiepresse
 • Deauteurs
 • Imagia
 • Librius (voorheen Ruit)
 • Procibel (Société de gestion collective des Producteurs pour la Copie Privée en Belgique; collectieve beheersvennootschap van producenten voor het kopiëren voor eigen gebruik in België)
 • Reprobel
 • Reprocopy
 • Repro PP (Coöperatieve Vennootschap voor de Reprografierechten van de Uitgevers van de Periodieke Pers)
 • Repropress
 • SABAM (Société d’Auteurs Belge – Belgische Auteurs Maatschappij)
 • SACD (Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques)
 • SAJ-JAM (Société de droit d'Auteur des Journalistes - Journalisten Auteursmaatschappij)
 • SEMU (Société des Editeurs de Musique / Muziekuitgevers)
 • S.I.M.I.M. (Société de l'Industrie Musicale - Muziekindustrie Maatschappij)
 • Sofam (Société Multimedia des Auteurs des Arts Visuels en abrégé "SOFAM")
 • Toneelfonds J. Janssens
 • Playright, het vroegere Uradex (UitvoerdersRechten Association Droits des EXécutants): Vereniging tot het innen, het verdelen en de verdediging van de rechten van vertolkende en uitvoerende kunstenaars.
 • VEWA (Vereniging van Educatieve en Wetenschappelijke Auteurs; voorzitter van de Raad van Bestuur: prof. Roger Blanpain)

1:  Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Overlegcomité inzake collectief beheer van auteursrechten en naburige rechten, 26 oktober 2011; Belgisch Staatsblad 2011-11-23

(bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Beheersvennootschap#Lijst_van_beheersvennootschappen)

Lid worden, niets dan voordelen

U kan ook lid worden, dan geniet u van alle voordelen van een lidmaatschap:

U kan vrijblijvend een doorlichting van uw verzekeringen krijgen, specifiek voor de sector, u krijgt diverse kortingen, ook VZW's kunnen lid worden, u kan via zoekfuncties de FAQ/Adviesvragen raadplegen. Bepaalde zaken zijn publiek (P), andere zijn voorbehouden voor leden (L).
Zie alle voordelen op deze pagina

Voor alle vragen, afspraken, je dossier, ... gebruik info@artistsunited.be
Je krijgt binnen de 4 werkdagen een antwoord.