uitgangspunten en principes in het dossier Munt-NOB

uitgangspunten en principes in het dossier Munt-NOB

Na overleg tussen de verschillende overlegorganen binnen het Nationaal Orkest van België en de Koninklijke Muntschouwburg, en ArtistsUnited, en mede onderschreven door de artistieke commissies van de orkesten, komen we tot de volgende tien punten die een minimum zijn aan de welke voldaan dient te worden om tot een door het personeel gedragen oplossing te komen.