cello for charity

Nederlands
English


Tijdens de stille coronamaanden in 2020 bouwde Joris Wouters een gloednieuwe cello. In het instrument schreef hij: ‘This instrument is meant to make the world sound better ….’.  Wouters schenkt dit instrument belangeloos aan de gemeenschap  ‘voor een betere wereld’.

Op 10 december 2020 wordt de cello samen met een aantal andere kunstwerken en concerten geveild.
Met de opbrengst wil het project Cello for Charity zijn steun betuigen en een bijdrage leveren aan musici die erg lijden onder de coronacrisis. Zij behoeven geen charity, maar wel een rechtvaardige ondersteuning in hun bestaan als onafhankelijk musicus. Charity, te begrijpen als solidariteit, durf ik vragen aan diegenen die minder lijden onder deze crisis.

"Het is met volle overtuiging dat ik mij achter het initiatief Cello for Charity zet.
Nieuw gebouwde instrumenten zijn een méér dan valabel alternatief voor de peperdure oude Italiaanse. Al mijn cd-opnames voor het label Harmonia Mundi speelde ik op een intussen 28 jaar oud instrument. Wanneer Joris Wouters mij liet weten dat hij een nieuwe cello wilde doneren aan Cello for Charity heb ik geen moment getwijfeld om me achter dit project te zetten. Joris Wouters is immers één van de allerbeste luthiers die ik wereldwijd heb leren kennen. Dank om met mij dit project te steunen. Voor de verdeling van de inkomsten doen we beroep op ArtistsUnited vzw, zowat de enige sectororganisatie met een focus op klassieke musici. Een kleiner deel van de inkomsten gaat via journalist Rudi Vranckx ook naar een muziekacademie in Mosoul (Irak)
." (Roel Dieltiens, cellist)

Steunen kan op verschillende manieren:

  • Zoek mee naar een koper voor deze cello

  • Doneer instrumenten, manuscripten, partituren,  een kunstwerken en memorabilia rond het thema muziek.

  • Bied op één van voornoemde werken tijdens de live of online veiling op 10 december, 20u in Veilinghuis Bernaerts (Antwerpen)

  • Boek of bezoek een benefietconcert

  • Onderneem met uw muziekacademie, vereniging of bedrijf zelf een actie

  • Stort een bijdrage: BE97 0689 3892 3449. De rekening heeft de naam Cello for charity gekregen en is reeds actief.

 


Trailer 1 https://vimeo.com/460078891

Meer info in bijlage en op de websites: 
www.lacorda.be
www.bernaerts.be
www.artistsunited.be


Dear all,

During the quiet corona period in 2020, Joris Wouters built a brand new cello. On a label on the inside of the instrument he wrote: ‘This instrument is meant to make the world sound better ….’.  Wouters is donating this instrument to society 'for a better world'. 
On December 10 of this year, the instrument will be sold at an action, together with various other art pieces and concerts.

"Cello for Charity wants use the proceeds to offer their support and aid mostly classical musicians that greatly suffer from this crisis. They don’t need charity, but support in their profession as independent musicians. Charity, or solidarity, we do ask from those who have not been greatly affected by this crisis.
It is with full conviction that I support the initiative Cello for Charity.

Newly-built instruments are a more than adequate alternative for highly expensive, old Italian ones.
All my CDs for the Harmonia Mundi - label were recorded playing a now 28 year old instrument. When Joris Wouters told me he wanted to donate a cello to Cello for Charity, I didn't hesitate for a second to join the project. After all, Joris Wouters is one of the best luthiers that I have ever met worldwide.  
To divide the proceeds, this project partners with ArtistsUnited vzw, the only organization in this industry who focuses on classical musicians. A smaller part will go to a music school in Mosoul (Irak), through journalist Rudi Vranckx." 

On behalf of the project,
Roel Dieltiens, cellist

Thank you for joining me in support of this project. You can offer your support in several ways:

-Help us find a buyer for this instrument

-Donate a work of art, instrument, manuscripts, music sheets or memorabilia

-Bid on one of the above-mentioned during the online auction on December 10 at auction house Bernaerts (Antwerp).

-Book a ticket for a concert

-Initiate a project with your music school, association, or company

-Donate any amount: BE97 0689 3892 3449, the bank account number for cello for charity

 

     

 


More information in the attachment and on the websites:

Trailer 1 https://vimeo.com/460078891

www.lacorda.be
www.bernaerts.be
www.artistsunited.be