Statuut, een stappenplan

Statuut, een stappenplan

Het 'statuut' is een generalistisch containerbegrip voor een 5-tal regels in de werkloosheidsreglementering. Vijf regels op de 180 die een wereld van verschil maken voor kunstenaars. Het kunstenaarsstatuut, een 'eenvoudig' stappenplan:

Stap 1 Toelaatbaarheid
Iedereen, kunstenaar of niet, die zijn toelaatbaarheid (= recht op uitkering) wil bewijzen dient afhankelijk van zijn leeftijd, een aantal arbeidsdagen (als werknemer) te bewijzen. KVR of zelfstandige activiteiten tellen NIET mee.
Wanneer men jonger is dan 36 jaar, dient men 312 dagen te bewijzen, tussen 36 en 50 jaar zijn dat er al 468
Die 312 dagen dient men te bewijzen op 21 maand. Dit is 21 maand voor de uitkeringsaanvraag (of 33 maand voor de 468 dagen).
Kunstenaars kunenn dit ook bewijzen via taakloon/brutoloon
Je werkt tegen een taakloon als er geen link is tussen het aantal gepresteerde uren en de prestatie. In het contract wordt dus geen meldng gemaakt van hoeveel uur je werkte. Een arbeidsdag is in de taakloon berekening gelijk aan 61,30 euro. Dus 312 dagen zijn gelijk aan 19.125,60 euro.
Je kan ook een deel in gewone arbeidsdagen bewijzen. Bijvoobeerdeel indien je gedurende 1 jaar haltfijds les gaf en ook nog eens 9.562,8 euro taakloon verdiende (=156 dagen) heb je samen ook 312 dagen bewezen.
Dat is stap 1

Stap 2 Voordeelregel
De voordeelregel bewijzen (officieel Neutralisatieregel geheten, vaak verkeerdelijk het 'statuut' genoemd).
De uitkering verloopt in periodes. De eerste periode duurt 12 maand. Daarna daalt de uitkering. Omdat de wetgever besefte dat kunstenaars in een moeilijke arbeidsmarkt werken die gekenmerkt wordt door korte opdrachten, projecten en kalme periodes, werd de 'voordeelregel' uitgevonden.
Wanneer je op het einde van je eerste 12 maand uitkering (de eerste periode) kan bewijzen dat je de afgelopen 18 maanden 156 dagen werkte (waarvan minstens 104 artistiek, dus ja: je mag ook 52 niet-artistieke dagen gebruiken om aan die 156 te komen), dan wordt er 12 maand geplakt aan je eerste periode. Met andere woorden zak je dan niet naar de tweede periode en daalt je uitkering dan niet.

Stap 3 Verlenging van de Voordeelregel
Verlenging van de Voordeelregel/Neutralisatieregel. Tot nader order kan je de Voordeelregel verlengen met 3 artistieke prestaties/dagen. Als je op het einde van de reeds eerder verlengde periode (zie stap 2) kan bewijzen dat je minstens 3 artistieke dagen/prestaties hebt gedaan, wordt je periode opnieuw verlengd met 12 maanden. Dit kan jaar na jaar verlengd worden. Let op: zowat elk politiek contact dat we hadden, leerde ons dat men vindt dat 3 dagen te weinig is. (We deden hier samen met andere belangenorganisaties een aantal evenwichtige voorstellen aan de politiek om àlle regels in het 'statuut' te verbeteren, zie www.artistsunited.be/nl/content/blog/groot-deel-van-de-sector-doet-een-voorstel-ter-verbetering-van-het-statuut

Stap 4 NAJA bescherming
Bescherming tegen NAJA, niet-artistiek jobaanbod. De kous is niet af na stap 3: heel het systeem van uitkeringen is er uiteraard op gericht om mensen opnieuw toe te leiden naar werk. De enige bescherming tegen een NAJA is om op het moment dat VDAB of Actiris je dergelijke niet-artistieke job aanbiedt, te bewijzen dat je de afgelopen 18 maanden, 156 dagen werkte (waarvan minstens 104 artistiek).
Indien je dus gemiddeld elke maand 8,6 dagen werkte of 527 euro taakloon/brutoloon gemiddeld per maand verdient, kan men je nooit tot een NAJA verplichten. 
Zie ook www.artistsunited.be/nl/content/statuut-taakloon-geen-taakloon-voor-nadeel-l

Stap 5
Eigenlijk meer een aandachtspunt. Let op met inkomsten niet gelijk aan loon zoals zelfstandige inkomsten. Die kunnen maken dat je uitkering daalt of zelfs dat je uitkering moet terugbetalen. Verkeerdelijk denken sommigen ook dat auteursrechten en naburige rechten automatisch een invloed hebben op de uitkering. Dat is een zeer ongenuanceerd standpunt. Zie aub http://www.artistsunited.be/nl/content/auteursrecht-invloed-op-uitkering...

Nog vragen? Geen probleem, we helpen je graag verder, neem CONTACT met ons op.


#statuut #kunstenaarsstatuut #stappenplan #voordeelregel